Hello world!

Hva er Lorem Ipsum?

Lorem Ipsum er rett og slett dummytekst fra og for trykkeindustrien. Lorem Ipsum har vært bransjens standard for dummytekst helt siden 1500-tallet, da en ukjent boktrykker stokket en mengde bokstaver for å lage et prøveeksemplar av en bok.

Hvor kommer det fra?

Lorem Ipsum har tålt tidens tann usedvanlig godt, og har i tillegg til å bestå gjennom fem århundrer også tålt spranget over til elektronisk typografi uten vesentlige endringer. Lorem Ipsum ble gjort allment kjent i 1960-årene ved lanseringen av Letraset-ark med avsnitt fra Lorem Ipsum, og senere med sideombrekkingsprogrammet Aldus PageMaker som tok i bruk nettopp Lorem Ipsum for dummytekst.

Standardbiten av Lorem

  • Ipsum brukt siden 1500-tallet er gjengitt nedenfor for spesielt interesserte.
  • Seksjon 1.10.32 og 1.10.33 fra “de Finibus Bonorum et Malorum” av Cicero er også eksakt gjengitt.
  • Akkompagnert av engelske versjoner fra 1914-oversettelsen av H. Rackham.

Det finnes mange ulike varianter av Lorem Ipsum, men majoriteten av disse har blitt tuklet med på et eller annet vis. Det være seg innlagt humor eller tilfeldig genererte ord som ser langt fra troverdige ut. Skal man bruke avsnitt av Lorem Ipsum må man være sikker på at det ikke skjuler seg noe pinlig midt i teksten.

Lorem Ipsum-generatorer på internett har.

  1. En tendens til å repetere forhåndsdefinerte biter av tekst. Lorem Ipsum ble gjort allment kjent i 1960-årene ved lanseringen.
  2. Noe som gjør dette til den første rettmessige generatoren på nett. Av Letraset-ark med avsnitt fra Lorem Ipsum, og senere med sideombrekkingsprogrammet Aldus PageMaker som tok i bruk nettopp Lorem Ipsum for dummytekst.

Den bruker en samling av over 200 latinske ord, kombinert med en håndfull av setningsstrukturer, som sammen genererer Lorem Ipsum som ser fornuftig ut.

Ferdiggenerert Lorem Ipsum er derfor alltid fri for repetisjon, innlagt humor, ugjenkjennlige ordformer osv.